پروتکل IGMP

  • ۰

پروتکل IGMP

پروتکل IGMP

پروتکل IGMP

پروتکل IGMP

IGMP) Internet Group Managment Protocol) ، پروتکلی است که مدیریت لیست اعضاء برای IP Multicasting ، در یک شبکه TCP/IP را بر عهده دارد . IP Multicasting، فرآیندی است که بر اساس آن یک پیام برای گروهی انتخاب شده از گیرندگان که گروه multicat نامیده می شوند ؛ ارسال می گردد . IGMP لیست اعضاء را نگهداری می نماید.

 

 

print

نظر بگذارید

آخرین دیدگاه‌ها

    دسته‌ها