آرشیو دسته: تجهیزات QSAN

 • ۰

استوریج QSAN

استوریج های شرکت QSAN در چهار خانواده زیر تقسیم بندی می شوند:

1- استوریج های SAN

2- استوریج های Unified Storage / NAS

3- DAS / JBOD

4- SAN OS

 

استوریج های SAN

استوریج های تولید شده در این حوزه در Level های Enterprise – SMB – Entry Model می باشند.

Enterprise

*
سری های Application Optimized Performance AegisSAN LX برای برنامه های مختلف با اندازه های IO و الگوی دسترسی متفاوت بهینه سازی شده اند و تا 600K میزان IOPS رندم را ساپورت می کنند و برای نیازهای بالای IOPS تا حد 6.200 مگابایت بر ثانیه را ساپورت می کند.
*
پشتیبانی از هاستهایی با پروتکل های ارتباطی مختلف
10Gb iSCSI | 1Gb iSCSI | 16Gb FC | 8Gb FC
2U 12 Bays | 3U 16 Bays | 4U 24 Bays | 4U High Density 60 Bays
Enterprise Data ProtectionsSnapshot | Clone | ReplicationQsan array built-in data protection features protect your data under any circumstances without extra charge and without performance impact.
*
*

Qsan Data Protection Solution Advantages:

 • Multipath and failover
 • Instant rollback when virus attacks or accident deletes
 • Reduce the impact risks of disk failures
 • Protect data against disasters
 • Increase application availability
 • Automatic data synchronization to avoid traffic jam
 • Flexible configurations for various storage plans
Smart Data ManagementSSD Caching | Fast Rebuild
Thin Provisioning | Seamless Roaming | Copy Migration
When the original storage planning or configuration doesn’t fit anymore, Qsan smart data management features can recover the status back to normal quickly and minimise the system risk.
*
*
SSD CachingQsan SSD caching leverages the strengths of both SSDs and SAS/SATA hard drives to cost-effectively meet both high speed and large capacity requirements. It accelerates application performance by utilizing SSD drive as extended RAID controller cache for hot data while most of the cold data are stored in the hard drives.Performance improvement is up to x 18 times.
Fast RebuildQsan Fast Rebuild only rebuilds the partitions with data. With embedded hardware RAID engine, it can greatly reduce the system loading, minimize the performance impact, and reduce rebuilding time as well.
*
*
Thin ProvisioningThe Thin provisioning feature provides efficient use of total available capacity, centralized management, data protection, flexible storage planning, and automatic extension when allocated space runs out.
99.999% Uptime & Fully Redundant DesignOur fully redundant design eliminates single-points-of-failure. AegisSAN LX arrays have active-active controllers for high performance and failover, hot swappable drives, power supplies and fans.
*

QiSOE 2.0: Qsan Hardware Offload Engine

 

AegisSAN LX series adopts a dedicated CPU core to process iSCSI and Fibre Channel packets. From our lab result, both iSCSI and Fibre Channel storage systems have significant performance improvement.

 

iSCSI write throughput x1.5 times faster                    FC IOPS performance x1.6 times faster
*
SMB

 

Optimized ThroughputAegisSAN Q500 series are optimized for demanding high-throughput applications. It can deliver more than 6,000MB/s for throughput requirements.
*
*
Energy EfficiencyAegisSAN Q500 series adopt power efficient CPU, 80+ Gold PSU, smart enclosure management firmware, and disk auto spindown technologies for more than 60% power saving.
Enterprise Data ProtectionsSnapshot | Clone | ReplicationQsan array built-in data protection features protect your data under any circumstances without extra charge and without performance impact.
*
*

Qsan Data Protection Solution Advantages:

 • Multipath and failover
 • Instant rollback when virus attacks or accident deletes
 • Reduce the impact risks of disk failures
 • Protect data against disasters
 • Increase application availability
 • Automatic data synchronization to avoid traffic jam
 • Flexible configurations for various storage plans
Smart Data ManagementSSD Caching | Fast Rebuild
Thin Provisioning | Seamless Roaming | Copy Migration
When the original storage planning or configuration doesn’t fit anymore, Qsan smart data management features can recover the status back to normal quickly and minimise the system risk.
*
*
SSD CachingQsan SSD caching leverages the strengths of both SSDs and SAS/SATA hard drives to cost-effectively meet both high speed and large capacity requirements. It accelerates application performance by utilizing SSD drive as extended RAID controller cache for hot data while most of the cold data are stored in the hard drives.Performance improvement is up to x 18 times.
Fast RebuildQsan Fast Rebuild only rebuilds the partitions with data. With embedded hardware RAID engine, it can greatly reduce the system loading, minimize the performance impact, and reduce rebuilding time as well.
*
*
Thin ProvisioningThe Thin provisioning feature provides efficient use of total available capacity, centralized management, data protection, flexible storage planning, and automatic extension when allocated space runs out.

QiSOE 2.0: Qsan Hardware Offload Engine

 

AegisSAN LX series adopts a dedicated CPU core to process iSCSI and Fibre Channel packets. From our lab result, both iSCSI and Fibre Channel storage systems have significant performance improvement.

 

iSCSI write throughput x1.5 times faster                    FC IOPS performance x1.6 times faster
*
USB LCD Module#Security #EasyManagementQsan innovated patent filing USB LCM can avoid data leakage in data centers and lower IT management effort.

 

Entry Model

 

*
SurveillanceAegisSAN V100 series are designed for Video Surveillance requirements. It can support up to 200 HD IP cameras real-time recording and deliver highly reliable surveillance solutions for small to midsize deployment.
*
Host Connection Support
10Gb iSCSI | 1Gb iSCSI | 16Gb FC | HybridBest Scalability for Unexpected Expansion
3U 16 Bays | 4U 24 Bays
Up to 192 Hard Drives Per System
Best Price-PerformanceAegisSAN V100 is designed with built-in data protection features and delivers best Price-Performance for entry-level single controller solutions. The V100 series support complete virtualization software, including VMware, Citrix, and Hyper-V. The total capacity is up to 1.1PB.
*

 

 

استوریج های Unified Storage / NAS

استوریج های تولید شده در این حوزه در Level های Enterprise HA – Enterprise – SMB می باشند.

Enterprise HA

Active-active dual controller architectureBenefits

 • Cache mirroring through high speed bus (64Gb/s) on backplane board
 • Active-active design and support ALUA
 • Fast failover
 • Both controller can deliver I/O services at the same time
 • Easy management to scale performance and capacity
 • Firmware upgrade without stopping I/O services
 • No quorum disk is needed
 • More economic than commodity cluster servers

An active-standby design is NOT a genuine dual controller NAS.

*
Active-Active vs. Active-Standby
Active – Active Active – Standby

Fast failover
Inter-process communication and heartbeat is achieved using high speed bus on backplane protected by the enclosure.

Slow failover
IPC and heartbeat is carried out using 1Gb Ethernet external cable. It is slow and prone to external errors.

Efficiency
Support all RAID levels in the storage pool. Support global namespace. Both controllers see the same HDD configuration and storage pool.

Waste of resources
Limited to RAID 1 for HDD mirroring.
Because you need to set aside the same HDD capacity in the standby system, it’s a waste of HDD capacity.

Performance scaling
Both controllers can deliver I/O and services at the same time. IOPS can scale 1.5 times.
No performance scaling
Passive controller will not deliver I/O. The resource is idle and wasted.
Double cache size
Becasue both controllers are active, the cache size is doubled. This means that the cache-hit ratio will increase as well. The result is better performance and efficiency.
No cache size benefit 
Although the second controller is there. The cache of the second controller exists. But the second controller is standby and can not process data requests. The effective cache size is not doubled. Therefore, no performance gain.
Consistent data after recovery
After recovery from controller failure, all disk data remain intact and consistent.
Inconsistent data after recovery
After recovery from controller failure, the failed system doesn’t have the latest disk data. Synchronization process is needed and it is time consuming.
Support online firmware upgrade
After firmware is upgraded, both controllers take turns to reboot and back each other up. Data writen to HA NAS during this period remain consistent. Data services are always up throughout firmware upgrade process. Therefore, we can achieve 99.999% high availability.
Downtime is inevitable for firmware upgrade
After firmware is upgraded, both controllers take turns to reboot. During this period, if any data is written to the system, you need to stop all data services to perform synchronizaiton of mirrored data. With this deisgn, it will never achieve 99.999% availabiliy.
Redundant & fault tolerance design
No single point of failure. RAID controller, fan module, and power supply module are redundant and hot swappable for maximum availability and super easy on-site maintenance. All modules are connected to the backplane circuit board to achieve the most reliable signal transmission and the best aerodynamic thermal efficiency.
*
*

Fast failoverWhy do you want dual controller NAS? It’s because you need an insurance that when one of NAS controllers fails, the data services get the lowest impact, which means the failover time needs to be as short as possible. So the users and applications won’t even notice that one of NAS controllers is down. Beacuse heartbeat signal and inter-process communication data are carried out through cable-less, high-speed bus on backplane board, U400HA and U600HA can deliver very responsive failover to keep your mission-critical applications running smoothly. Failover time in TrioNAS LX HA is less than 60 seconds on average. In some cases, it is around 10 to 20 seconds. All data services (SMB, NFS, iSCSI) are protected by controller failover.

Centralized data archive with simple managementTrioNAS LX HA consolidates NAS and IP-based iSCSI SAN in one box. Unified storage can help consolidate your IT infrastructure and reduce hardware expenses. SMB, NFS, and iSCSI protocols are supported with fault tolerance capability. TrioNAS LX HA can act as your file sharing center for Windows clients and Linux/Unix clients to exchange files easily. TrioNAS LX HA will be your common storage pool that is accessible at either file or block level over existing IP networks. It’s the most cost-effective and efficient storage solution.
*
*
ZFS and RAID protectionTrioNAS LX HA adopts ZFS file system, which is a transactional, copy-on-write, crash-free file system with 128-bit huge addressing space. ZFS can detect silent data corruption and has self-healing capability and guarantees end-to-end data integrity. There are abundant RAID levels to choose from to meet application requirements such as redundancy and performance.
SSD caching supportTrioNAS LX HA supports using high performance SSD drives as fast storage tiering. SSD caching can greatly improve random IO performance. You can combine SSD drives and SATA drives as a hybrid storage pool and have a net performance result of a pure SAS storage pool.
*
*
Hybrid storage for flexibility and performanceAll Qsan NAS product lines can leverage the strengths of SSD drives to become a so-called Hybrid Storage. With SSD caching function, SSD drives act as a fast tier between traditional hard drives and memory to speed up random IO performance.
Fail-safe networkingFile-sharing services (SMB and NFS) are provided through cluster IP, which is composed of mirrored network ports from both RAID controllers. So each cluster IP contains dual network paths, one from each RAID controller. Should any network component (port of network switch, cable, network port on RAID controller) along the path fails, the network packets will be quickly switched to the redundant path. The transition is transparent. SMB and NFS file access can continue as if nothing happens at all.
*
UnifiedAUTH for unified authenticationImagine the working environment with Windows server, Unix server, FTP server, and iSCSI target storage. You probably will need AD account for CIFS service, Unix account for NFS service, FTP account for FTP service, and iSCSI CHAP account for iSCSI target storage. Try to memorize all these accounts and passwords every day. UnifiedAUTH releases you from this shackle by using the same account authentication for all data services including iSCSI target! You only need to remember ONE password!!
*
*
Scaled performanceBecasue of active-active design, both RAID controllers can provide data services and deliver I/O at the same time. By adding a second controller, dual controller mode is actually 30%~50% faster than its single controller mode in terms of IOPS for small I/O size.  Not only do you buy the high availability and insurance plan for data services and your precious data, but you get scaled performance as well.

3x times storage efficiencyThin provisioning allows just-in-time capacity and allocates storage space that does not exist. You can delay the hard drive purchase until it is absolutely necessary.Inline, block-based deduplication helps you remove data redundancy at block level. It’s a must-have feature for file backup, data archive, VDI and mail databese applications. It’s very easy to use and can be switched on/off at any time without impacting data access. It’s a practical function only found in enterprise storage.

Compression can help save even more storage space. It’s lossless and there is no data loss at all. All these great features come in totally FREE and can help boost your storage efficiency by 3x times!!

*Deduplication will be supported in the near future without extra license cost.

*
*
File-level snapshotFile-level snapshot helps IT administrator to retrieve a file as easy as browsing through a directory when things like virus attack and accidental deletion or modification happens. You can rollback the snapshot to a certain point in time in the past or clone the snapshot to become an independent folder.
Block-level snapshotTrioNAS LX HA supports snapshot for block-level storage such as LUN. Using copy-on-write technology, differential data are recorded between two given points in time. You can rollback the snapshot to a certain point in time in the past or clone the snapshot to become an independent LUN.
*

Remote Replication and Diaster RecoveryTrioNAS LX HA supports block-level snapshot-based replication function. It is asynchronous. Remote replication task can be created for folders and LUNs. Only differential data at block level will be replicated to achieve maximum efficiency. Replication function is provided by storage array itself. No host server resources are involved and host servers can remain focusing on mission-critical applications.When disaster strikes at site A, you can quickly switch to storage array at site B to make sure business continuity and data security.

*

 Enterprise

Unified storage with simple managementTrioNAS consolidates NAS and IP-based iSCSI SAN in one box. Unified storage can help consolidate your IT infrastructure and reduce hardware expenses. You don’t need multiple file servers for SMB, NFS, AFP, FTP, and WebDAV. TrioNAS supports all these protocols in one box including iSCSI. TrioNAS will be your common storage pool that is accessible at either file or block level over existing IP networks. It’s the most cost-effective and efficient storage solution.
*
*
Controller-based cableless designNo hassle for cables and no reduction in thermal efficiency. Neat and cable-less backplane design gives TrioNAS LX the lower latency and the best heat dissipation capability. And it is super easy for hardware maintenance.
High-speed host interfacesWith versatile host interfaces (10GbE iSCSI, 16Gb Fibre Channel) to choose from, U300 is the genuine multi-protocol unified network attached storage. Both iSCSI and Fibre Channel are supported at the same time in one enclosure. U300 can easily fit into enterprise IT environment and consolidate your file servers and storage area network (SAN) applications.
*
*
ZFS and RAID protectionTrioNAS LX adopts ZFS file system, which is a transactional, copy-on-write, crash-free file system with 128-bit huge addressing space. ZFS can detect silent data corruption and has self-healing capability and guarantees end-to-end data integrity. There are abundant RAID levels to choose from to meet application requirements such as redundancy and performance.
Q-Turbo offload enginesQ-Turbo offload engine includes both SOE (Samba Offload Engine) and ZVIOS (ZFS Volume IO Scheduler) modules, two Qsan innovated in-house IO acceleration technologies. SOE can greatly improves SMB (Server Message Block) protocol performance. ZVIOS can accelerate block IO such as iSCSI protocol performance.
*

Optimized throughputPowered by Intel® Xeon® E3 (Haswell microarchitecture) processor, U300 can deliver up to 1690MB/s throughput for read access and 1270MB/s throughput for write access. Random IOPS can be further enhanced by using SSD caching function for up to 20 times improvement.  U300 can help you enable a number of applications that use SMB and NFS protocols.* Test model : U300-P20

*
*
SSD caching supportTrioNAS LX supports using high performance SSD drives as fast storage tiering. SSD caching can greatly improve random IO performance. You can combine SSD drives and SATA drives as a hybrid storage pool and have a net performance result of a pure SAS storage pool.
UnifiedAUTH for unified authenticationImagine the working environment with Windows server, Unix server, FTP server, and iSCSI target storage. You probably will need AD account for CIFS service, Unix account for NFS service, FTP account for FTP service, and iSCSI CHAP account for iSCSI target storage. Try to memorize all these accounts and passwords every day. UnifiedAUTH releases you from this shackle by using the same account authentication for all data services including iSCSI target! You only need to remember ONE password!!
*
Hybrid storage for flexibility and performanceAll Qsan NAS product lines can leverage the strengths of SSD drives to become a so-called Hybrid Storage. With SSD caching function, SSD drives act as a fast tier between traditional hard drives and memory to speed up random IO performance.
*
*

3x times storage efficiencyThin provisioning allows just-in-time capacity and allocates storage space that does not exist. You can delay the hard drive purchase until it is absolutely necessary.Inline, block-based deduplication helps you remove data redundancy at block level. It’s a must-have feature for file backup, data archive, VDI and mail databese applications. It’s very easy to use and can be switched on/off at any time without impacting data access. It’s a practical function only found in enterprise storage.

Compression can help save even more storage space. It’s lossless and there is no data loss at all. All these great features come in totally FREE and can help boost your storage efficiency by 3x times!

File-level snapshotFile-level snapshot helps IT administrator to retrieve a file as easy as browsing through a directory when things like virus attack and accidental deletion or modification happens. You can rollback the snapshot to a certain point in time in the past or clone the snapshot to become an independent folder.
*
*
Block-level snapshotTrioNAS LX supports snapshot for block-level storage such as LUN. Using copy-on-write technology, differential data are recorded between two given points in time. You can rollback the snapshot to a certain point in time in the past or clone the snapshot to become an independent LUN.

Remote replication for disaster recoveryTrioNAS LX supports both Rsync and block-level snapshot-based replication function. Both of them are asynchronous. Remote replication task can be created for folders and LUNs. Only differential data at block level will be replicated to achieve maximum efficiency. Replication function is provided by the storage array. No host server resources will be involed.When disaster strikes at site A, you can quickly switch to storage array at site B to make sure business continuity and data security.

*

McAfee anti-virus to safeguard your filesNAS is a centralized data TrioNAS integrates McAfee’s latest API to support virus scanning function, which makes TrioNAS one of the most secure NAS on the market. The benefits are :

 • Daily updates for the latest virus pattern from McAfee.
 • Astounding 99% of computer viruses can be detected by McAfee, which provides 360o protection.
 • Scanning file size up to 8GB, the highest spec in the industry
 • Support scheduled tasks to avoid rush-hour traffic
*

 

SMB

*
Centralized data archive with simple managementTrioNAS consolidates NAS and IP-based iSCSI SAN in one box. Unified storage can help consolidate your IT infrastructure and reduce hardware expenses. You don’t need multiple file servers for SMB, NFS, AFP, FTP, and WebDAV. TrioNAS supports all these protocols in one box including iSCSI. TrioNAS will be your common storage pool that is accessible at either file or block level over existing IP networks. It’s the most cost-effective and efficient storage solution.
Redundant power supply for better availabilityTrioNAS U120 has equipped with redundant power supply modules to increase its availability. It’s rare to see such combination in 1U form factor.
*
*

ZFS and RAID protectionTrioNAS adopts ZFS file system, which is a transactional, copy-on-write, crash-free file system with 128-bit huge addressing space. ZFS can detect silent data corruption and has self-healing capability and guarantees end-to-end data integrity. There are abundant RAID levels* to choose from to meet application requirements such as redundancy and performance.*U120 only supports RAID 0, 1, 5, 10.

Q-Turbo offload enginesQ-turbo offload engine includes both SOE (Samba Offload Engine) and ZVIOS (ZFS Volume IO Scheduler) modules, two Qsan innovated in-house IO acceleration technologies. SOE can greatly improves SMB (Small Message Block) protocol performance. ZVIOS can accelerate block IO such as iSCSI protocol performance.
*
UnifiedAUTH for unified authenticationImagine the working environment with Windows server, Unix server, FTP server, and iSCSI target storage. You probably will need AD account for CIFS service, Unix account for NFS service, FTP account for FTP service, and iSCSI CHAP account for iSCSI target storage. Try to memorize all these accounts and passwords every day. UnifiedAUTH releases you from this shackle by using the same account authentication for all data services including iSCSI target! You only need to remember ONE password!!
*
*

SSD caching supportTrioNAS supports using high performance SSD drives as fast storage tiering. SSD caching* can greatly improve random IO performance. You can combine SSD drives and SATA drives as a hybrid storage pool and have a net performance result of a pure SAS storage pool.*U120 does not support SSD caching function.

Hybrid storage for flexibility and performanceAll Qsan NAS product lines can leverage the strengths of SSD drives to become a so-called Hybrid Storage. With SSD caching function, SSD drives act as a fast tier between traditional hard drives and memory to speed up random IO performance.
*
*

3x times storage efficiencyThin provisioning allows just-in-time capacity and allocates storage space that does not exist. You can delay the hard drive purchase until it is absolutely necessary.Inline, block-based deduplication helps you remove data redundancy at block level. It’s a must-have feature for file backup, data archive, VDI and mail databese applications. It’s very easy to use and can be switched on/off at any time without impacting data access. It’s a practical function only found in enterprise storage.

Compression can help save even more storage space. It’s lossless and there is no data loss at all. All these great features come in totally FREE and can help boost your storage efficiency by 3x times!

File-level snapshotFile-level snapshot helps IT administrator to retrieve a file as easy as browsing through a directory when things like virus attack and accidental deletion or modification happens. You can rollback the snapshot to a certain point in time in the past or clone the snapshot to become an independent folder.
*
*
Block-level snapshotTrioNAS supports snapshot for block-level storage such as LUN. Using copy-on-write technology, differential data are recorded between two given points in time. You can rollback the snapshot to a certain point in time in the past or clone the snapshot to become an independent LUN.

Remote replication for disaster recoveryTrioNAS supports both Rsync and block-level snapshot-based replication function. Both of them are asynchronous. Remote replication task can be created for folders and LUNs. Only differential data at block level will be replicated to achieve maximum efficiency.  Replication function is provided by storage array. No host server resources are involved and host servers can remain focusing on mission-critical applications.When disaster strikes at site A, you can quickly switch to storage array at site B to make sure business continuity and data security.

*

McAfee anti-virus to safeguard your filesNAS is a centralized data TrioNAS integrates McAfee’s latest API to support virus scanning function, which makes TrioNAS one of the most secure NAS on the market. The benefits are :

 • Daily updates for the latest virus pattern from McAfee.
 • Astounding 99% of computer viruses can be detected by McAfee, which provides 360o protection.
 • Scanning file size up to 8GB, the highest spec in the industry
 • Support scheduled tasks to avoid rush-hour traffic
*

 

 

DAS / JBOD

محصولات تولید شده در این حوزه در Level های Enterprise و Entry Level تولید می شوند.

Enterprise

Windows Storage Spaces enabledJ300Q series has been certified for Storage Spaces in Windows Server 2012 R2. With commodity servers (computes) and J300Q DAS enclosures, you can construct your own software defined storage infrastructure using Windows Storage Spaces. J300Q series supports SAS, SATA, and SSD drives in both 3.5″(LFF) and 2.5″(SFF) form factors. You can deploy a variety of hard drives according to your application needs to leverage Windows Storage Spaces tiering function. High availability (dual controllers) and high bandwidth (48Gb/s) design guarantees all advacned features in Storage Spaces can run smoothly with J300Q enclosures. You may check out the certification information here on windowsservercatalog.com .

*

Versatile form factorsJ300Q offers multiple form factors ranging from 2U 12 bays to 4U 60 bays to suit your specific needs. The high density series features 60 hot-swappable disk drives in 4U enclosure, making it an idea choice for saving rack space and power consumption.

*
*

High compatibilityCompatible with all major RAID card and HBA, J300Q can be either functioning as JBOD, or external direct attached storage (DAS), effectively reduce the cost of infrastructure investment.

Non-stop services

Equipped with hot pluggable and dual redundant components (including controllers, power supplies and fans), J300Q provide high availability and reliability. Ensure system continuous operation when one of the components is unexpectedly failed.

*
*

Great efficiencyJ300Q features the 80 Plus Gold power supplies to achieve over 92% energy efficiency, which is 12% more than any other brands in the same segment, helping IT administrators significantly improve total cost of ownership.

Exceptional performance

With 6G SAS wide ports for host connectivity, J300Q provide up to 24 Gb high bandwidth, allowing user to deploy a cost effective JBOD without sacrificing performance.

*
Entry Level
*

Flexible driveJ100 supports SAS, SATA and SSD drive configurations (2.5” or 3.5”), allows IT administrators to flexible deploy system depending on their performance and capacity needs.

Exceptional performance

With 6G SAS wide ports for host connectivity, J100 provide up to 24 Gb high bandwidth, allowing user to deploy a cost effective JBOD without sacrificing performance.

*
*

High compatibility

Compatible with all major RAID card and HBA, J100 can be upgraded to a direct attached storage (DAS), allow users to gain maximum benefits from limited resource.

Outstanding energy efficiencyBy utilizing 80 Plus Gold power supplies, J100 achieve up to 92% power efficiency, allowing users to gain 12% more converting rate than other JBOD in the same segment.

*

 

SAN OS

 

*
SSD CachingFor mission critical and high speed demanding applications, deploying SSDs (Solid-State Drives) as main storage is by far the easiest solution, but costly. Some of these applications also require high capacity which leads to high installation cost.Qsan SSD caching leverages the strengths of both SSDs and large capacity hard drives to cost-effectively meet both requirements. It accelerates application performance by utilizing SSD drive as extended RAID controller cache for hot data while most of the cold data are stored in the hard drives.Please refer to “Qsan SSD Caching White Paper” for more details.
Fast RebuildWhen a hard drive fails, most storage system can perform automatic rebuilding immediately. But it may take more than 1 day to rebuild a 6TB hard drive from the beginning to the end. Qsan Fast Rebuild improves the volume structure, and when automatic rebuilding starts, Qsan SAN OS only rebuilds those partitions with data. With embedded RAID engine, it can reduce the system loading, minimize the performance impact, and reduce rebuilding time too.Less rebuilding time, less risk exposure.Please check “Qsan Fast Rebuild White Paper” for more details.
*
*
QiSOE 2.0: Qsan Hardware iSCSI/FC Offload EngineQsan SAN OS adopts a dedicated CPU core to process iSCSI and Fibre Channel packets. The dedicated CPU core can help to utilize CPU task arrangement, reduce overheads, and provide better efficiency. From our lab result, both iSCSI and Fibre Channel storage systems have performance improvement.
 • iSCSI write throughput x1.5 times faster
 • FC IOPS performance x1.6 times faster
Qsan Integral Data ProtectionsData loss happens in all kinds of situations. Qsan SAN OS provides array-based data protection functions that include writeable snapshots, volume cloning, and remote replication. The storage planning varies with the main purpose of the data volumes. When a data volume is simply a backup for temporary data, a quick snapshot setup would be enough. But if a data volume contains important data such as contract records, purchase orders, or itself is a online database storage and cannot accept any downtime, the data volume’s recovery plan should include multiple, local, and remote site backups. The local backup can minimize the recovery time and the remote site backup is perfect for immediate replacement for the original data volume. The remote site backup also gives IT administrators more time to figure out and resolve the issues of the original data volume.Please check “Qsan Backup and Disaster Recovery Solutions” for more details.
*
Thin ProvisioningWhen it comes to storage planning, it requires IT administrators to develop a set of data growth forecasting skills. And the forecasting is getting harder to predict due to more applications booming nowadays. Qsan Thin provisioning provides efficient use of total available capacity, centralized management, data protection, and automatic extension when allocated space runs out.Please check “Qsan Thin Provisioning White Paper” for more details.
*
Qsan iSCSI Force Field: Immune to Common Network AttacksAccording to research statistics from Q1 2014 to Q1 2015, there are 117% increase in DDoS attacks, 60% increase in application layer attacks, and 43% increase in average attack duration. Although SAN storage usually has its own storage networking environment, remote replication using iSCSI connection is still prone to all sorts of Internet Network Attacks.  Are your iSCSI SAN appliances safe from this ever popular trend?All Qsan native iSCSI SAN products (AegisSAN LX, AegisSAN Q500, AegisSAN V100) have gone through rigorous network attack tests using Mu Dynamics Mu-8000 appliance. DoS tests and mutation tests based on FUZZing technology are conducted to verify that the iSCSI target protocol stack is robust enough and smart enough to fend off any kinds of malicious attempts. Disaster recovery plans using remote replication function can be easily sabotaged by mutation attacks or DoS attacks.  The consequences are data loss and possible business discontinuity.  It’s a serious threat that demands serious attention.
*
Offloaded Data Transfer (ODX)Microsoft Windows Offloaded Data Transfer (ODX) enables direct data transfers within compatible storage systems without transferring the data through the host computer. Now all Qsan has introduced support for Offloaded Data Transfer (ODX) in all AegisSAN series storage systems with firmware version V3.7.0. The ODX functionality in Windows maximized IT investment in compatible storage arrays by enabling direct data transfer within the storage systems and bypassing the host computer. ODX can minimize latencies, utilize I/O, maximize throughput, and reduce host resource usages, such as CPU, memory, and network consumption. The offloading process is done transparently and automatically when you move or copy files. ODX can significantly reduce the network traffic and CPU time usage during large data transfers, because all the data movement is done at the backend storage network. The ODX function can also be used in Hyper-V virtual machine deployment and massive data migration.ODX Requirements:
 • Storage arrays must be certified compatible with Window Offloaded Data Transfer (ODX).
 • The source and target storage arrays must be from the same vendor.
 • The computer initiating the data transfer must be running Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 8.1, or Windows 8.
 • Files must be on a volume formatted using NTFS.
Please visit Microsoft TechNet Article “Windows Offloaded Data Transfers Overview” for more details.
*

آخرین دیدگاه‌ها

  دسته‌ها